Index of Adjuvants.


other indexes:
 • Table of contents.
 • Index of weeds by common name.
 • Index of weeds by 5 letter codes.
 • Index of herbicides.
 • Index of adjuvants.(this page)
 • Index of crops.
 • Index of other experimental details.
 • Index of project codes.
 • Index of protocols.
 • Illinois Climate Network monthly summaries.

  28% UAN 100 LIQ 31, 85, 102, 122, 132, 139, 160, 177, 181, 188, 209, 214, 216, 221, 289, 292, 327, 332, 353, 383, 452
  ACTIVATOR 90 100 LIQ 31, 51, 54, 79, 82, 85, 90, 102, 109, 116, 132, 160, 177, 188, 195, 207, 214, 216, 221, 242, 248, 250, 252, 297, 327, 357, 373, 383, 385, 399, 414, 416, 421, 423, 430, 435, 449, 452, 455, 462, 467, 475, 485, 488
  AGM 03014 100 LIQ 239
  AGM 03015 100 LIQ 239
  AGM 03016 100 LIQ 239
  AG 03002 100 LIQ 34, 36
  AG 03019 100 LIQ 12, 16
  AG 03037 100 LIQ 16
  AG 04029 100 LIQ 34
  AG 04032 100 LIQ 34
  AG 04041 100 LIQ 34
  AG 04050 100 LIQ 460
  AG 04051 100 LIQ 460
  AG 04082 100 LIQ 16
  AG 05005 100 LIQ 34
  AG 05006 100 LIQ 19, 34, 460
  AG 05007 100 LIQ 34
  AG 05008 100 LIQ 19
  AG 05009 100 LIQ 34
  AG 05013 100 LIQ 16
  AG 05015 100 LIQ 16
  AG 05017 100 LIQ 12, 34, 36, 460
  AG 05043 100 LIQ 34
  AG 05054 100 DRY 12
  AIM (ADJUVANT) 100 LIQ 21
  ALLIANCE 100 LIQ 12, 19, 29
  AMS 100 DRY 1, 8, 21, 24, 29, 31, 36, 39, 42, 51, 58, 69, 74, 85, 90, 102, 109, 132, 139, 181, 188, 195, 207, 209, 214, 221, 228, 231, 244, 248, 250, 252, 327, 332, 339, 353, 357, 361, 366, 373, 423, 430
  ARRAY 100 DRY 21, 24, 231, 430
  CHARISMA 100 LIQ 416
  CHEMSURF 100 LIQ 8
  CLASS ACT NG 100 LIQ 12, 19, 29, 36, 239
  COC 100 LIQ 31, 327, 332, 349, 353, 357, 416, 423, 435, 452, 455, 462, 467
  DESTINY MSO 100 LIQ 19, 29, 31, 34, 85, 102, 132, 139, 177, 181, 209, 216, 221, 300, 383
  DUKE WCA 100 LIQ 39
  ELECTRA STICK 100 LIQ 21
  FASTTRACK 100 LIQ 8
  FS LIQUID AMS 100 LIQ 21
  HI-PER-OIL 100 LIQ 455
  INTERLOCK 100 LIQ 19, 21, 430
  LANDOIL 100 LIQ 455
  MAX-IN FOR BEANS 100 LIQ 239, 460
  MAX-IN MN 100 LIQ 239, 460
  N-PAK AMS 100 LIQ 12, 19, 34
  NIS 100 LIQ 31
  PLACEMENT 100 LIQ 36
  PL 331 100 LIQ 24
  PL 332 100 DRY 24
  PREFERENCE 100 LIQ 16, 19, 460
  PREMIUM COC 100 LIQ 209
  PRIME OIL COC 100 LIQ 29, 34, 58, 69, 79, 82, 109, 122, 132, 139, 160, 177, 181, 188, 214, 221, 244, 250, 252, 289, 292, 294, 327, 332, 349, 353, 357, 416, 423, 435, 452, 455, 462, 467
  PUNCH 100 LIQ 416
  PX056A 100 LIQ 455
  PX 202 100 DRY 24
  PX 711 100 LIQ 24
  REPLACE 100 LIQ 21, 31, 36
  SOIL BOOST PLUS 100 LIQ 455
  SPEEDWAY 100 LIQ 1
  SUPERB HC 100 LIQ 19, 29, 34, 460
  TRANSFUSION 100 LIQ 388, 455
  USEXP1 100 LIQ 1
  USEXP2 100 LIQ 1
  USEXP3 100 LIQ 1
  USEXP4 100 LIQ 1
  USEXP5 100 LIQ 8
  USEXP6 100 LIQ 8
  USEXP7 100 LIQ 8

  other indexes:
 • Table of contents.
 • Index of weeds by common name.
 • Index of weeds by 5 letter codes.
 • Index of herbicides.
 • Index of adjuvants.(this page)
 • Index of crops.
 • Index of other experimental details.
 • Index of project codes.
 • Index of protocols.
 • Illinois Climate Network monthly summaries.


  2005 Weed Research Annual Report, PSAS, SIUC